พวกเรารับรองในคุณภาพอันยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ของเราต่อลูกค้า
ผู้มีอุปการคุณของเรา ใช้ความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ข้าวหอมมะลิไทย (ลักษณะ: เมล็ดเรียวยาว, สีแล้ว) เป็นข้าวที่มี
ลักษณะเมล็ดเรียวยาว ซึ่งผ่านกระบวนการสีข้าวแล้ว อย่างสมบูรณ์

อ่านต่อ

ข้าวกล้องหอมมะลิ (ลักษณะเมล็ดเรียวยาว)เป็นข้าวที่นำแต่ส่วน
ที่เป็น
เปลือกออกจากเมล็ดข้าวเท่านั้น

อ่านต่อ

ข้าวสวยไทยมีลักษณะเมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงข้าวชนิดนี้จะมี
ลักษณะ
แยกกันเป็นเมล็ด อ่อนนุ่ม และฟูสวยงามน่ารับประทาน

อ่านต่อ

ข้าวเหนียว เป็นข้าวที่มีความเหนียวหนึบติดกันเป็นก้อน
จึงเป็นที่มาของ
ชื่อว่า ข้าวเหนียว

อ่านต่อ

ข้าวหักคือข้าวที่หักในระหว่างกระบวนการการสีข้าว
อ่านต่อ
  
 
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท โรงสีโพนงามค้าข้าว จำกัด
เราเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายข้าวไทยจากเกษตรกร

กระดูกสันหลังของชาติทุกคนและเราพร้อมคัดสรรข้าว
ที่
มีคุณภาพ เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก


บริษัทตระหนักถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ทางเราจึง
ให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการชั้นยอดในขณะที่ยัง
คงให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคของบริษัทมาเป็นอันดับหนึ่ง

พวกเรามีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวสวย ข้าวหักเพื่อจัดจำหน่ายทั้งใน
และ
ต่างประเทศ


To be competitive, both serving premium quality products
and services, while focusing on maintaining a high level
of customer satisfaction.


We are proud to be a supplier of Thai Hom Mali Rice ,
Brown Hom Mali Rice, White Rice, Glutinous Rice and
Broken Rice to both domestic and international markets

The company aims to establish and maintain reliable
and long-term business relationships with our customers.
If any problems arise, we are ready to solve immediately.